OM ELVA
TIPS
REGLER


Gudå ligger ved Stjørdalselva ca 3 mil fra Stjørdalshalsen og Trondhjemsfjorden. Gudå Camping & Kiosk har her et vald på ca 1,2 km. Hele valdet er fiskbar med flue. Det ble i midten på 90 tallet lagt ut en del stein for å skape standplasser fisken og dette har gitt resultater i form av at det i dag tas fisk over hele strekningen. Strekningen er for det meste fiskbar fra to sider. Valdet inneholder 3 høler.
Et oversikts kart over elva finner du her

Hammerpool :

Dette er en høl forbeholdt fluefiske, den er ca 250 m lang og fiskbar fra begge sider. En meget god høl med mye fisk fordelt over hele hølen. Best fiske er på middels til høy vannstand. Gapahuk er satt opp ved hølen.

Railroadbeach :

Svingen som denne hølen kalles er en ca 300 m og stilleflytende med mange standplasser for laks og sjøørret. Også denne hølen er forbeholdt fluefiske og er fiskbar fra en side. Det var her 18 kilo`s laksen til Bjørn beit på. Dette er også en av de beste plassene for sjøørretfiske in i de små nattetimer, da gjerne titt ut i sesongen. Best fiske på middels til lav vannstand.

Bridgepool :

Bruhølen som denne hølen blir kalt er ca 100 m med kraftig overstrøm og stor dybde, dette kan være en høl for de store begivenheter. Tross sin størrelse huser denne hølen mye laks, en meget god høl hvor det tas storlaks hvert år. Denne hølen egner seg best for sluk og markfiske og er fiskbar fra begge sider. Best fiske er på liten til middels vannstand.

Tips :

Hvilke fluer skal man bruke: Fluer vi har gode erfaringer med er hårvingeversjoner av Heggeli, Thunder & Lightning, General Practioner (GP), Jock Scott, Jungle Cock (Silver, Gold), i størrelsene 6 - 8 gjerne bundet på tribbel krok og lite dresset, Ved høy vannstand er tubefluer å foretrekke.

Regler :

Noen regler som gjelder for fisket på Gudå: sesongen starter 1. juni kl. 00:00 og varer til 31. august kl. 24:00. Det er tillatt å fiske med sluk og mark med søkke fram til 31. juli. Fra og med 1. august er det kun tillatt å fiske med flue (eventuelt med dupp) og mark uten søkke). NB! Mark og slukfiske gjelder kun Bridgepool.
 Det skal være bevegelig fiske, vading over knehøyde er kun tillatt når vannstanden er så høy at dette er nødvendig for å komme til. Kun 4 fiskere i elva samtidig, og elva skal hvile 6 timer per døgn. 
For hele vassdraget gjelder en døgnkvote på fem laks, hvorav to laks over tre kg. Når kvoten er full skal fisket avsluttes.
Tilbake til toppen