STATISTIKK FOR SESONGEN 2001

Tilbake
Dato Fisker Laks Ørret Redskap Vekt (kg)
22.06.01 Nina Ingstadbjørg X   Flue 5,7
29.06.01 Finn Stensby X   Sluk 15,7
05.07.01 Arild Borten X   Flue 6,5
06.07.01 Arild Borten X   Flue 2,7
07.07.01 Bjørn Borten X   Flue 6,0
07.07.01 Bjørn Borten X   Flue 4,5
09.07.01 Bjørn Borten X   Flue 5,0
10.07.01 Mr Silvano X   Flue 2,0
16.07.01 Nina Ingstadbjørg X   Flue 3,2
18.07.01 Nina Ingstadbjørg X   Flue 4,8
19.07.01 Tore Halvorsen X   Mark 6,0
22.07.01 Ingmar Moqvist X   Flue 1,1
22.07.01 Torbjørn Olsson X   Flue 2,3
22.07.01 Torbjørn Olsson X   Flue 5,7
25.07.01 Torbjørn Olsson X   Flue 3,5
25.07.01 Torbjørn Olsson   X Flue 0,9
25.07.01 Torbjørn Olsson   X Flue 1,1
27.07.01 Torbjørn Olsson X   Flue 1,1
28.07.01 Vidar Bråten X   Flue 1,3
09.08.01 Arild Borten X   Mark 6,5
09.08.01 Arild Borten X   Mark 7,5
10.08.01 Rune Snare X   Flue 2,3
10.08.01 Arild Borten X   Flue 2,2
11.08.01 Rune Snare X   Flue 2,1
11.08.01 Arild Borten X   Mark 2,3
12.08.01 Bjørn Borten X   Flue 3,7
17.08.01 Mikael Johansson X   Flue 2,5
19.08.01 Mikael Johansson X   Flue 9,5
20.08.01 Arvid Ingstadbjørg X   Flue 2,2
22.08.01 Arvid Ingstadbjørg X   Flue 6,6
22.08.01 Guttorm Tiedemann X   Flue 2,0
23.08.01 Guttorm Tiedemann X   Flue 6,5
25.08.01 Arild Borten X   Flue 4,0
27.08.01 Guttorm Tiedemann X   Flue 6,5
30.08.01 Arne Olaf Sween X   Flue 1,4
Totalt   33 2   146,9
 Tilbake til toppen