STATISTIKK FOR SESONGEN 2003

                                                      Tilbake

Dato Fisker Laks Ørret Redskap Vekt (kg)
07.06.03 Arvid Ingstadbjørg X   Flue 9,5
08.06.03 Nina Ingstadbjørg X   Flue 7,2
10.06.03 Nina Ingstadbjørg X   Flue 7,4
14.06.03 Rune Snare X   Flue 15,4
03.07.03 Per Glorvigen X   Flue 4,0
05.07.03 Anders Glorvigen X   Flue 4,4
05.07.03 Jan Olav Jacobsen X   Mark 2,0
11.07.03 Tony Persson X   Flue 1,5
19.07.03 Rune Snare X   Flue 9,5
19.07.03  Bjørn Borten X   Flue 6,2
22.07.03 John Ole Berge X   Sluk 3,7
26.07.03 Christer Hultqvist X   Flue 1,5
27.07.03 Arild Borten X   Mark 5,9
28.07.03 Bjørn Borten X   Flue 3,0
28.07.03 Bjørn Borten X   Flue 2,2
28.07.03 Bjørn Borten X   Flue 2,0
18.07.03 Arild Borten X   Flue 1,6
20.07.03 Arild Borten X   Mark 1,5
21.07.03 Rune Snare   X Flue 1,2
04.08.03 Per Anders Wennstrøm X   Flue 0,8
04.08.03 Per Anders Wennstrøm   X Flue 1,2
05.08.03 Ola Bremseth  X   Flue 0,8
07.08.03 Per Anders Wennstrøm   X Flue 1,0
08.08.03 Ola Bremseth   X Flue 0,6
10.08.03 Per Anders Wennstrøm X   Flue 1,2
10.08.03 Per Anders Wennstrøm X   Flue 1,3
12.08.03 Bjørn Borten   X Flue 0,5
13.08.03 Rune Snare X   Flue 2,8
13.08.03 Bjørn Borten   X Flue 1,5
13.08.03 Per Anders Wennstrøm X   Flue 2,5
14.08.03 Tony Persson X   Flue 3,2
14.08.03 Arvid Ingstadbjørg X   Flue 2,6
14.08.03 Bjørn Borten   X Flue 1,4
17.08.03  Eivind Aakenes X   Flue 1,1
31.08.03 Bjørn Borten X   Flue 2,8
Totalt   28 7   115,0
 Tilbake til toppen